Trafená hus zagága (otvorený list)

EOS KSI Slovensko, s. r. o.Dňa 17. septembra 2016 sme uverejnili článok Žeby nová nebankovka? V článku píšeme o tom, že spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. získala povolenie od Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia. V článku sme si kládli otázku, načo je vymáhačskej firme povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov, keď ani po viac ako dvoch mesiacoch od získania povolenia žiadne spotrebiteľské úvery neposkytuje. EOS KSI Slovensko, s. r. o. sme označili o. i. za popredného úžerníka. Zdá sa, že toto označenie sa spoločnosti EOS KSI Slovensko ani trochu nepáči.

Pokračovať v čítaní: Trafená hus zagága (otvorený list)

Žeby nová nebankovka?

EOS KSI Slovensko, s. r. o.Po minuloročnom vzrušenom čakaní na licencie od NBS pre nebankovky sa rozvírené hladiny nebankových vôd upokojili. Nebankové spotrebiteľské úvery sa dostali do starých zabehaných koľají aj so všetkými nekalými obchodnými praktikami. Nejaké tie nebankovky nás medzičasom aj opustili, presnejšie, prestali poskytovať úvery, ale na klientov ani náhodou nezabudli. Aktuálne sa počet nebankových veriteľov ustálil na čísle 29.

Pokračovať v čítaní: Žeby nová nebankovka?

CD Consulting: vzory podaní

Kauze českej spoločnosti CD Consulting sme sa na stránkach nášho občianskeho združenia už venovali napríklad v článku z 27. 8. 2015 a v článku z 29. 8. 2015. Napriek zmene zákonov a stanovisku Najvyššieho súdu SR č. 93/2015 kauza sa ani zďaleka neskončila. Podľa našich informácii spoločnosť CD Consulting naďalej posiela listy s oznamami o prevzatí pohľadávky od spoločnosti POHOTOVOSŤ s výzvami na zaplatenie rôznych súm zo spotrebiteľských zmlúv na základe zmeniek.

Pokračovať v čítaní: CD Consulting: vzory podaní