Kontakty

občianske združenie
Úžera.org
Jazerná 19
940 71 Nové Zámky

IČO 42259061

e-mail: zdruzenie@uzera.org
tel. 0949 180 674 (Roman Jurík)

(Pri telefonickom kontakte by sme chceli požiadať o zhovievavosť. S ohľadom na veľký počet telefonujúcich sa často stáva, že sa nepodarí dovolať. Odporúčame využiť aj iné spôsoby komunikácie, najmä e-mail.)

Elektronická schránka (URI) ico://sk/42259061 (E0005745328)

www.uzera.org
www.facebook.com/Uzera.org

Sme členmi Slovenskej komory spotrebiteľských organizácii.

Bankové spojenie:
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK66 8330 0000 0025 0024 0835