Podpora protiúžerníckemu zákonu

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. decembra 2015 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okolo schváleného zákona vznikla hystéria.

Predstavitelia nebankoviek združení v Asociácii poskytovateľov spotrebiteľských úverov sa snažia presvedčiť verejnosť, že schválený zákon má zakázať splátkový predaj. Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad nebankovkami, však toto tvrdenie vyvracia (pozri napríklad článok na Pravda.sk).

V atmosfére vyvolanej hystérie zaniká skutočný význam zákona. Cieľom zákona je posilnenie postavenia spotrebiteľa, osobitne v oblasti finančných služieb. Zákon v podstate odstraňuje abstraktný charakter zmeniek zabezpečujúcich pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv (napriek zákazu použitia zmenky ako zabezpečenia pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy sme boli svedkami rozsiahleho zneužívania zmeniek spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. cez českú firmu CD Consulting; písali sme o tom v auguste tohto roku). Zákon zakazuje postúpenie pohľadávok zo zmlúv o spotrebiteľských úveroch s výnimkou postúpenia na banky a licencované nebankovky. Zákon zakazuje ďalšie skryté poplatky, posilňuje zákaz hotovostných pôžičiek (teda nezakazuje splátkový predaj, ako sa o tom snažia presvedčiť nebankovky).

Celý schválený zákon je dostupný na webovej stránke NR SR.

Na podporu zákona vznikla aj elektronická petícia. Je dostupná na URL www.peticie.com/zakon-proti-uzere.