Rapid life: ostatné klamstvá

Zavedenie nútenej správy rozvírilo mútne vody okolo poisťovne Rapid life začiatkom tohtoročného leta. Rozvírené vody sa pomaly upokojujú. No už dávno pred vznikom poisťovne Herakleitos zistil, že nemožno dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. A tak sa mediálnou hviezdou stal RNDr. Peter Talán.

Pán prezident doktor Talán (prezident poisťovne, doktor, teda RNDr.) sa začal po zavedení nútenej správy angažovať. Metal blesky na nútenú správkyňu, s chuťou sa obúval do Spotrebiteľského centra, n. o. a jeho riaditeľa Miroslava Antoňaka. Obviňuje všetkých a každého. A sľubuje. Poďme si trochu posvietiť na jeho obvinenia a sľuby.

Všetko zavinila národná banka

Prezident doktor Talán už pol roka ukazuje prstom na Národnú banku Slovenska. To NBS spôsobila poisťovni Rapid life problémy, dokonca jej spôsobila škodu. Veď o tom právoplatne rozhodol Krajský súd v Bratislave. Ešte aj ústavný súd dal poisťovni za pravdu.

Národná banka nemá celkom čisté svedomie voči klientom Rapid life. Ale v inom zmysle, ako to tvrdí pán Talán. Národná banka mala a mohla proti poisťovni zasiahnuť oveľa skôr. Už v roku 2008 vykonávala národná banka dohľad na mieste a zistila rozsiahle nedostatky. Potrebné dôsledky však nevyvodila. Zavedenie nútenej správy prišlo tragicky neskoro.

Štát spôsobil škodu viac ako 50 miliónov eur. Rozhodol o tom súd

O ničom takom súd nerozhodol. Krajský súd v Bratislave naozaj rozsudkom 10Co/25/2016 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I 22C/372/2009. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I 22C/372/2009 je však len medzitýmnym rozsudkom, ktorým rozhodol, že nárok poisťovne na náhradu škody vo vzťahu k Slovenskej republike, Národnej banke Slovenska, je daný, a že žalobu proti Slovenskej republike, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, zamieta. O výške škody nerozhodol doteraz žiadny súd. Jediné, čo poisťovňa dosiahla, je finančné zadosťučinenie 5 tisíc eur priznané nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 101/2017 za prieťahy v konaní.

Ak by si štát splnil povinnosť a nahradil škodu, poisťovňa by vedela zaplatiť

Poisťovňa mala platiť bez ohľadu na rozhodnutie súdu o škode spôsobenej štátom. Naviac, ako sme uviedli, doteraz nie je jasné, aká je výška škody. Vieme len, že nárok na náhradu škody je daný.

Budovu poisťovne previedol Rapid life na eseróčku Talánovho syna, aby ochránil peniaze poistencov

Len škoda, že sa prezident doktor Talán nepochválil prevodom vlastníctva budovy na Garbiarskej 2 v Košiciach v roku 2016, keď k prevodu došlo (LV č. 12134 a č. 12187). Prečo už vtedy prezident doktor Talán neupokojoval svojich klientov, že budovu previedol na spoločnosť AB REAL s.r.o., Košice?

Je tu AB REAL garancia

Dajte nám zmluvu a spoločnosť AB REAL s.r.o., Košice Vám zaplatí, len čo štát nahradí škodu poisťovni. Vlastne nie poisťovni, ale spoločnosti AB REAL s.r.o., Košice. Komu to má vlastne štát nahradiť škodu? Od nútenej správkyne sme sa dozvedeli, že poisťovňa postúpila pohľadávku spočívajúcu v nároku na náhradu škody spôsobenej poisťovni štátu na AB REAL s.r.o., Košice. Prečo sme sa aj túto informáciu dozvedeli až od nútenej správkyne? Prečo AB REAL garancia neprišla skôr? Veď budovu vlastní AB REAL s.r.o. Košice už od roku 2016 a k postúpeniu pohľadávky došlo krátko pred zavedením nútenej správy.

Národná banka si berie klientov poisťovne za rukojemníkov

Poistencov oklamala poisťovňa. Nasľubovala im hory doly, nechávala si roky platiť poistné, a potom akosi zabudla vyplatiť poistné plnenie. Iste, NBS mala byť razantnejšia. Už pred piatimi rokmi by bolo zavedenie nútenej správy oneskorené. Ale kto písal guvernérovi NBS a vymýšľal scenáre múdrych ľudí a scenáre hlúpych ľudí (odkaz Vás presmeruje na PDF dokument z webu www.klientiprotinbs.sk, teda na web občianskeho združenia nezávislých, ale zato veľmi dobre informovaných klientov poisťovne)?

Poškodeným klientom môžeme len odporučiť, aby neverili žiadnej AB REAL garancii. Ľahko sa im môže stať, že si tým zmaria šancu na uspokojenie svojej pohľadávky v konkurze. Ich pohľadávkou bude totiž disponovať rodina Talánovcov.

Inak je to s klientami, od ktorých poisťovňa doteraz exekvuje neexistujúce pohľadávky priznané Arbitrážnym súdom Košice. Podľa našich informácii takí klienti stále sú. Aj napriek tomu, že nútená správkyňa vzala všetky návrhy na vykonanie exekúcie späť. Problém je na strane súdov, ktoré nestíhajú exekúcie zastavovať.

Post scriptum

Po rokoch nečinnosti sa konečne zobudila polícia. 20. novembra 2017 sme sa dozvedeli, že sa začalo trestné stíhanie za viacero trestných činov, dokonca aj obzvlášť závažných zločinov. Vyšetrovateľ zatiaľ len začal trestné stíhanie vo veci bez obvinenia konkrétnej osoby. I to polícii rozviaže ruky a bude môcť vykonávať procesné úkony podľa Trestného poriadku, najmä rôzne zaisťovacie úkony týkajúce sa vecí, ktoré budú môcť slúžiť ako dôkazy.