Rapid life za každú cenu

viac na WWW.MENORUZE.SK

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. sa napriek početným škandálom vo svojom “podnikaní” nevzdáva. Trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania a ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podaného poisťovňou ostalo bez odozvy, pokúša sa na to ísť žalobou.

Žalovaným je aj naše občianske združenie. Okrem ospravedlnenia v RTVS sa dožadujú aj zaplatenia sumy 25 tisíc eur. Údajne sme poškodili “dobré meno” poisťovne Rapid life životná poisťovňa vyjadreniami v relácii RTVS (STV) Občan za dverami odvysielanej 6. 9. 2015. Žaloba formálne občianskemu združeniu zatiaľ doručená nebola (zrejme kvôli nesprávnym/neaktuálnym údajom; o správnych údajoch sme už informovali súd). Podľa našich informácii poisťovňa Rapid life životná poisťovňa zažalovala aj redaktorku STV (tiež kvôli ochrane “dobrého mena”, ale nie v súvislosti s touto odvysielanou reláciou v RTVS; ide o inú redaktorku, než tú, ktorá pripravila reportáž). O priebehu konania Vás budeme informovať.

Žalobu poisťovne Rapid life životná poisťovňa si môžete stiahnuť tu.

Prečítať si môžete aj zápisnicu z výsluchu na základe trestného oznámenia poisťovne Rapid life životná poisťovňa.