Rapid life

Sme žalovaní. Zatiaľ

viac na WWW.MENORUZE.SK

Už od septembra 2015 sa proti nášmu občianskemu združeniu vedie spor na ochranu osobnosti. Žalobcom je Rapid life životná poisťovňa, a. s., okrem nášho občianskeho združenia je žalovaným aj Roman Jurík (predseda občianskeho združenia). Okresný súd Nové Zámky ešte v októbri 2016 zastavil konanie proti občianskemu združeniu. Nasledovalo odvolanie a postúpenie spisu na Krajský súd v Nitre.

Pripomeňme, že Okresný súd Nové Zámky konanie proti občianskemu združeniu zastavil s odôvodnením, že žalobca zažaloval neexistujúci subjekt (občianske združenie „Advokát spotrebiteľov“). K odvolaniu proti uzneseniu o zastavení konania sa vyjadrila naša právna zástupkyňa Dr. Zuzana Wagner LL.M. a aj žalovaný v 2. rade, Roman Jurík (predseda združenia).

Zdá sa, že tieto vyjadrenia boli opodstatnené. Krajský súd v Nitre totiž spis vracia Okresnému súdu Nové Zámky bez rozhodnutia ako predčasne predložený. Krajský súd zistil, že odvolanie podpísal JUDr. Jaroslav Škapinec, generálny riaditeľ správy poistenia. V spise sa ale nenachádza ani splnomocnenie na zastupovanie žalobcu JUDr. Jaroslavom Škapincom, ani poverenie udelené mu ako zamestnancovi poisťovne. Podľa prípisu krajského súdu bude teraz úlohou Okresného súdu Nové Zámky zistiť, či poisťovňa splnomocnila alebo poverila JUDr. Jaroslava Škapinca na svoje zastupovanie.

Aktuálne vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu poisťovne nútená správkyňa JUDr. Irena Sopková. Uvidíme, či bude trvať na podanej žalobe.

Podrobnosti k sporu možno nájsť na tejto linke.

Uznesenie o zastavení konania

Odvolanie proti uzneseniu

Vyjadrenie právnej zástupkyne občianskeho združenia

Vyjadrenie žalovaného v 2. rade

Prípis Krajského súdu v Nitre