CD Consulting: vzory podaní

Kauze českej spoločnosti CD Consulting sme sa na stránkach nášho občianskeho združenia už venovali napríklad v článku z 27. 8. 2015 a v článku z 29. 8. 2015. Napriek zmene zákonov a stanovisku Najvyššieho súdu SR č. 93/2015 kauza sa ani zďaleka neskončila. Podľa našich informácii spoločnosť CD Consulting naďalej posiela listy s oznamami o prevzatí pohľadávky od spoločnosti POHOTOVOSŤ s výzvami na zaplatenie rôznych súm zo spotrebiteľských zmlúv na základe zmeniek.

Pokračovať v čítaní: CD Consulting: vzory podaní