Trafená hus zagága (otvorený list)

EOS KSI Slovensko, s. r. o.Dňa 17. septembra 2016 sme uverejnili článok Žeby nová nebankovka? V článku píšeme o tom, že spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. získala povolenie od Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia. V článku sme si kládli otázku, načo je vymáhačskej firme povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov, keď ani po viac ako dvoch mesiacoch od získania povolenia žiadne spotrebiteľské úvery neposkytuje. EOS KSI Slovensko, s. r. o. sme označili o. i. za popredného úžerníka. Zdá sa, že toto označenie sa spoločnosti EOS KSI Slovensko ani trochu nepáči.

Aspoň z listu, ktorý nám pošta doručila dňa 19. 10. 2016, to vyplýva.

Tu si môžete prečítať list spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o.

Naša odpoveď má podobu OTVORENÉHO LISTU. Tu je v úplnom znení.

Vážený pán Ing. Michal Šoltés,

dňa 19. októbra 2016 sme od Vašej spoločnosti dostali list s výzvou na odstránenie článku, videa, zobrazenia jednej z aktérok videa z nášho webu zdruzenie.uzera.org, a so žiadosťou o písomné ospravedlnenie.

Naše občianske združenie je veľmi poctené, že venujete pozornosť jeho činnosti. Teší nás aj Vaše uznanie šíreniu osvety zo strany nášho občianskeho združenia.

Vaša spoločnosť mala za prechádzajúce účtovné obdobie čistý obrat vo výške 19 288 266 eur a zisk po zdanení vo výške 5 489 489 eur (zdroj www.registeruz.sk). Naše občianske združenie nemá takmer žiadne príjmy a ani takmer žiadny majetok. Vaša spoločnosť sa jednoznačne dá označiť za veľmi úspešnú. Naše malé občianske združenie je v porovnaní s Vašou obchodnou spoločnosťou celkom bezvýznamné. O to viac náš teší Vaša priazeň. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti aj našu stránku na Facebooku facebook.com/Uzera.org.

Máme pochopenie pre Vaše výhrady k označeniu Vašej spoločnosti ako úžerníka, ako niekoho, kto traumatizuje tisíce rodín a obchádza zákony. Zároveň však máme aj dosť silné dôvody nič na našich tvrdeniach nemeniť.  Z našich skúseností, ako aj zo skúseností našich partnerských spotrebiteľských organizácii a advokátskych kancelárii vieme o mnohých konkrétnych prípadoch Vašich agresívnych obchodných praktík (inštitút podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa), o porušovaní zákona Vašou spoločnosťou, o neprofesionalite Vašej spoločnosti a o utrpení mnohých rodín následkom konania Vašej spoločnosti. Trváme na tom, že Vaša spoločnosť je úžernícka, porušuje zákony a traumatizuje tisíce až desaťtisíce rodín na Slovensku.

Vo Vašom liste uvádzate, ako Vaša spoločnosť pomáha konkrétnym subjektom prežiť zničujúce efekty druhotnej platobnej neschopnosti. Ako sami píšete a ako sa to potvrdzuje aj z našich skúseností, ide o banky, poisťovne, telekomunikačné a energetické spoločnosti. Teda všetko veľké podnikateľské subjekty, ktoré majú dostatok finančných, personálnych aj odborných kapacít na to, aby si svoje pohľadávky dokázali vymôcť aj samé. Prinajmenšom banky navyše požívajú aj štedrú ochranu zo strany štátu či rôznych ochranných mechanizmov vytvorených najmä na pôde Európskej únie.

Treba uznať, že všetky subjekty, ktorým pomáhate, majú dôležité postavenie na trhu. Banky tvoria základ ekonomicky každého štátu. Poisťovne podobne. Telekomunikačné spoločnosti prinášajú moderné technológie pre všetkých spotrebiteľov. Energetické spoločnosti dávajú spotrebiteľom elektrinu, plyn, teplo. Sú nám známe rozsiahle nekalé obchodné praktiky týchto subjektov, ale nemožno pochybovať, že ich spotrebitelia potrebujú, že prinášajú osoh celej spoločnosti.

O osohu z činnosti Vašej spoločnosti pre spoločnosť však nič nevieme. Nemáme žiadne informácie o tom, že by ste akokoľvek prispeli k všeobecnému blahu spoločnosti, k vyššej životnej úrovni, k vyššej spokojnosti kohokoľvek, okrem vybraných bánk, poisťovní a podobne. Vedeli by sme si predstaviť, že by Vaša spoločnosť bola osožná napríklad pre podnikateľov, ktorých ukrátila spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s., zamestnancom, ktorým nevyplatili mzdy ich zamestnávatelia, hoci na to mali peniaze, a podobne. Možno je to len naša neinformovanosť. Budeme radi, ak nás vyvediete z omylu. Na Vašom webe sa o ničom takom ani nezmieňujete. My tiež o takom niečom nemáme vedomosti. Máme len rozsiahle vedomosti o ožobračovaní bezbranných ľudí Vašou spoločnosťou za ich vlastné peniaze.

Vyčítate nám, že sme použili bez predchádzajúceho súhlasu logo skupiny EOS, promo video a fotku jednej z aktérok promo videa. Naozaj sme si nevyžiadali predchádzajúci súhlas s ich použitím. Ani na to súhlas nepotrebujeme. Nepoužili sme ich ako naše vlastné logo, video atď. Aj na Vašom webe sa nachádzajú logá a ochranné známky takých spoločností, ako Facebook, Google, Twitter a podobne. Nepredpokladám, že ste si predtým žiadali povolenie od týchto spoločností na použitie ich loga. Ani ste tak nemuseli urobiť.

Je nám ľúto, ale ničomu z výziev vo Vašom liste nemáme dôvod vyhovieť.

Samozrejme vždy sa môžete obrátiť na všeobecný súd, ak sa domnievate, že niekto porušuje Vaše práva. Ubezpečujeme Vás, že sme na to pripravení. Ak podáte žalobu, budeme jej všetkými zákonnými prostriedkami čeliť. Právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu či akékoľvek iné vykonateľné rozhodnutie súdu budeme vždy do bodky rešpektovať.

S úctou

Roman Jurík
predseda
Úžera.org