Úžera.org v médiách

Slovenská televízia (RTVS), Jednotka, Občan za dverami, Pyramídová hra?! (druhá reportáž)
18. 6. 2017

(Roman Jurík, predseda)

Slovenská televízia (RTVS), Jednotka, Občan za dverami, Ani úver, ani auto (druhá reportáž)
13. 9. 2015

(Roman Jurík, predseda)

Slovenská televízia (RTVS), Jednotka, Občan za dverami, Rapídne podnikanie (druhá reportáž), o poisťovni Rapid life životná poisťovňa
6. 9. 2015

(Roman Jurík, predseda)

Slovenský rozhlas (RTVS), Rádio Slovensko, Seriál týždňa, Nebankovky, 1. časť,
19. 8. 2013

(JUDr. Jana Lesňáková, bývalá podpredsedníčka)

Slovenský rozhlas (RTVS), Rádio Slovensko,Seriál týždňa, Nebankovky, 2. časť,
20. 8. 2013

(JUDr. Jana Lesňáková, bývalá podpredsedníčka)

Slovenský rozhlas (RTVS), Rádio Slovensko, Seriál týždňa, Nebankovky, 5. časť,
23. 8. 2013

(JUDr. Jana Lesňáková, bývalá podpredsedníčka)